Comunicats

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Benvolgut soci/a,

D’acord amb els Art. 8.5, 9.1 i 2 dels nostres Estatuts, us convoquem a l’Assemblea General Ordinària anual  per tractar els assumptes de l’Ordre del dia.

  • Lloc:  Saló social
  • Dia:  Diumenge 25 de març de 2018
  • Hora: 10.30h en 1a convocatòria i 11.00h, en 2a i última.

De conformitat amb l’Art. 9.5 dels Estatuts, tota la documentació de l’Assemblea estarà a disposició dels socis/es a la Secretaria i a la Web del Club, a partir del dimarts 13 de març.

Esperem la vostra presència.

LA JUNTA

Badalona, 5 de març 2018

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació -si s’escau- de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del 26 de març de 2017.
  2. Informe de gestió de la Junta Directiva.
  3. Presentació i aprovació -si s’escau- de la liquidació, balanç i comptes de resultats de l’exercici 2017.
  4. Presentació i aprovació -si s’escau- del Pressupost per a l’exercici 2018.
  5. Ratificació del nomenament del Sr. Greg Scherer com a nou vocal de la Junta Directiva i la Sra. Vanesa Vargas Castell com a secretària de la Junta Directiva.
  6. Torn obert de paraules.

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA