Activitats gratuïtes

GRATUÏTES PER  A  SOCIS/ES

TAI-CHI

Divendres de 18h a 19.30h
Antonio Zamorano
617 26 76 43

SALSA

Dimecres de 20h a 21h…
Ángel Romero
620 61 97 02

REM-LÚDIC

Dissabtes de 9h a 10h
Equip masculí

Tonino
617 26 76 43

Diumenges de 10h a 11h   i  11h a 12h 
Equips mixtos

Anna
619 16 35 75

Publicat a Activitats Socials