RESUM ASSEMBLEA ORDINÀRIA

Benvolguts socis i sòcies,

Ahir es va celebrar l’Assemblea General Ordinària, que va comptar amb l’assistència de quasi 50 socis/es i en la qual es van aprovar per unanimitat les actes anteriors, la liquidació del pressupost del Club corresponent a l’any 2015 i el pressupost per a l’any 2016.

També es va aprovar amb una àmplia majoria (35 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció) la regularització de les quotes i els imports per a l’any 2016.

Finalment, i també per unanimitat, es va aprovar una modificació puntual dels Estatuts del Club per poder fer els enviaments de les notificacions de les assemblees per correu electrònic.

Volem agraïr especialment la presència dels socis i sòcies que van assistir-hi i, als que no van poder venir-hi,  encoratjar-los a participar en la propera i  agrair-los, també, el seu suport durant aquest temps.

Amb la contribució de tots i totes aconseguirem un Club millor i més proper.

La Junta