EL NOSTRE CLUB “VELA DE PLATÍ”

En els premis anyals que atorga la Federació Catalana de Vela, el nostre club ha estat distingit amb el màxim reconeixement que es fa als clubs per la seva tasca en el món de la vela.

Entre els quasi dos cents clubs catalans només tretze hem estat en la categoria de “PLATÍ”, que som: Balis, Masnou, Torredembarra, Calella de Palafrugell, Cambrils, Escala, Garraf, Roses, Salou i Sitges. Excepte el Vela Calella, cap d’ells situat en una platja oberta com la nostra, amb la dificultat i perillositat que més d’un cop això representa.

Aquest honor pel club ens ha d’esperonar a tots a esmerçar-nos a continuar en la tasca de seguir fent vela (i també les altres modalitats nàutiques que practiquem), i a poder ser de competició; però aquest impuls no pot ser només d’uns pocs, hem de ser tots. No siguem gasius i no mirem només pel nostre propi interès i comoditat.

Tots, tant els que ja competeixen com els que la vela només és un passatemps, o que d’una manera o altra se senten part del club, hem de procurar incorporar més gent en aquest moviment.

Hem de treballar perquè més nens i nenes s’incorporin als equips del Club; no devem conformar-nos en ser un reeixit “esplai nàutic/guarderia” però que no té continuïtat. Hem de ser conscients que la situació física del club no depèn només que tinguem 100 o 200 planxes als hangars, o que 1000 o 1500 infants o joves passin pel club.

Pensem-hi.

Per acabar, voldríem agrair al senyor Gerard Esteve, president de la Federació Catalana de Vela, i al seu equip directiu i professional, la seva comprensió i ajuda que en tot moment hem rebut, tant en l’aspecte esportiu com de relació amb les institucions.

Josep Novell
Comodor i Vice-President

Publicat a Notícies Vela